I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VSM5: Kungl. Vasamedaljen i silver av 5:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1895 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 24 mm = 5:e storleken.


 

Uppladdad: 2007-09-15 19:36:17, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2011-04-28 00:11:06, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2016-09-12 22:11:53, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-09-29 22:27:01, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-09-29 22:27:23, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2019-09-22 14:35:58, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Kommentarer:
2008-11-09 08:09:08Ulf Persson
VSM5 förlänades endast till utlänningar.