I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMbg8: Medaljen för berömliga gärningar i silver av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1832 Valör: Silver
Ytterligare information:
För berömliga gärningar

Denna medalj delas ut till personer som rådigt och modigt räddat en människa i livsfara.
Medaljen finns i guld av åttonde och femte storleken och i silver av åttonde storleken. Den delas ut sällan, i genomsnitt mindre än en gång per år.

(Ur Statsrådsberedningens pm SB PM 2006:1).


 

Uppladdad: 2011-06-08 21:33:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-08 21:33:27, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-13 21:44:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-13 21:44:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-19 22:29:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-19 22:29:53, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-10 21:52:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-10 21:52:38, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-14 21:57:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-14 21:57:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-15 18:32:04, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-07-15 18:32:30, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2011-09-18 12:31:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-09-18 12:31:29, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-09-25 10:39:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-09-25 10:40:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-23 22:09:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-23 22:09:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-23 22:14:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-23 22:14:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-01 22:14:29, av: Richard Nyström.Åtsida 33mm

Uppladdad: 2019-06-01 22:14:46, av: Richard Nyström.Frånsida 33 mm

Uppladdad: 2019-07-14 18:04:37, av: Richard Nyström.
Kommentarer: