I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMrenv8: Medaljen För omsorgsfull renvård i guld av 8:e storleken - EJ UTDELAD   Sverige

Instiftad år: 1897 Valör: Guld
Ytterligare information:
Detta referensex finns i Myntverkets samling.

Den har inte utdelats sedan 1975 (Ref: SB PM:2006). Då stamparna ej var klara före 1975 sannolikt ej heller mellan 1973-75. Avbildat ev är en prototyp som hölls i beredskap av Myntverket för det fall det kom beställningar. Lilla etiketten anger stampnumret. (RN).


 

Uppladdad: 2011-07-09 16:36:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-09 16:36:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: