I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HVtjgGMmemalj: Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (60år)   Sverige

Instiftad år: 2019 Valör: Guld
Ytterligare information:
C. Medalj i guld med emalj
Tilldelas efter 30 avtalsenliga tjänsteår.
Efter 40, 50, 60, 70 respektive 75 avtalsenliga tjänsteår (motsvarande för
hemvärnsveteran) tilldelas förgyllda siffror som tilläggstecken för montering på
medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom utfärdas och utdelas
tillsammans med siffrorna.


 

Uppladdad: 2018-11-27 13:56:15, av: Mikael Sundbom.Färgnyanserna på bandet är taget från HvBM och kan komma att se annorlunda ut. Dock innehar färgfälten rätt proportioner. Av: Jacob Johansson/Drabant Design

Kommentarer: