I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSGM2(4): Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj för långvarig trogen tjänst med emblem samt slät frånsida för ingravering i guld av 2:a (=9:e) stl (4)   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj tilldelad Lory, Julius Paul, (födelseår 1853), den 1913-09-27. Lory har av allt att döma tilldelats medaljen 2 gånger. Jmf PatrSGM2(5): Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst med emblem och ornament i guld av 2:a (=9:e) stl (5). Någon förklaring ges ej.


Ref: Hildebrand II s. 369 Nr 86a

"Frånsidan af n. 86 begagnad som åtsida, med slät frånsida för ingravering af deri belönades namn."

"Diam. 12 lin. (9:e storl.). — Upsala Univers. i silfver."

Åtsida. ornament:

"K-L SV. PATR. SÄLLSK. En grupp af industriens m. fl. sinnebilder på en hafsstrand (packbal, merkuriistaf, väfsked, skyttel, bok, hammare, plog, ett städ i sin kubb). Vid sidan solen uppåtgående bak om ett berg. På hafvet ett skepp under segel. Afskärningen tom.".

Frånsida: tom för ingravering.

Övrigt: avsaknad av kungakrona eller kungaporträtt.


 

Uppladdad: 2015-08-10 18:13:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-10 18:13:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-13 17:42:51, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-04-13 17:43:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: