I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM(UNPREDEP): Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPREDEP 1996   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
UNPREDEP – MAKEDONIEN

I slutet av 1992 beslöt Säkerhetsrådet att sända en styrka till Makedoniens gräns mot Serbien i syfte att försvåra för krisen i före detta Jugoslavien att sprida sig över gränsen. Detta var första gången som Säkerhetsrådet etablerade en truppmission i förebyggande syfte.

Insatsen kallades inledningsvis UNPROFOR Macedonia Command och bestod bland annat av en nordisk och en amerikansk truppstryka. När UNPROFOR i mars 1995 ombildades till UNPF omorganiserades Macedonia Command till en egen fristående operation med samma uppgift som tidigare.

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt bemannade svenska befattningar över tiden: 774 fördelade på stabspersonal i UNPREDEP stab, del i bataljonsstab och pluton i skyttekompani. Från och med MA13 ingick skyttekompani samt svensk bataljonschef. Totalt 3 militära observatörer från maj 1995. Beteckning: MA01–MA06 UNPROFOR, MA07–MA13 UNPREDEP. Generalmajor Bo Wranker var UNPREDEP:s första Force Commander februari 1996–juni 1998.

Geografiskt område: Makedonien

Högkvarter: Skopje

Etablerad: Mars 1995 till januari 1999

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 983 (1995)

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 1 050 man trupp, 35 militära observatörer och 26 poliser (februari 1999)

 

Uppladdad: 2016-11-10 21:06:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-11-10 21:06:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: