I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSEmSM(1): Kungl. Patriotiska Sällskapets större Emmerymedalj i silver (1) / För långvarig trogen tjänst   Sverige

Instiftad år: 1781 Valör: Silver
Ytterligare information:
1781/1786/1880/1923

Sällsynt i silver. 42 mm i diameter.

Frånsidestext: "FÖR LÅNGVARIG TROGEN TJÄNST". Frånsidan har numera präglad text och tidigare var den handgraverad (nedan).

Ref: Hildebrand II s. 216 nr 121. 11:e storleken.

Vanligen i 18 K guld och vikt 52 g.

"Fråns: REGIA SOCIETAS PATRIA SVECA. En lagerkrans, i hvilken äro korsvis satta en vimpel och ett antikt skeppsstyre samt uppträtt en merkuriistaf och öfverst en antik kask. Vid sidorna: E. F.

"Slagen år 1781 af Patriotiska Sällskapet, att utdelas som belöning till främjande af handel och sjöfart. Sällskapet hade år 1779 för nämnda ändamål mottagit en gåfva bestämd till 300 Livres årligen från Konsuln i Dunkerque Francois Frederic Emmery, som vid gåfvan fästat det vilkor att hans namnbokstäfver F. E. skulle utsättas på medaljen. Der står mellertid E. F. som man antagit skola betyda >>Emmery fils>> och sålunda afse gifvarens son. Utdelas ännu någon gång ehuru det ursprungliga anslaget upphörde redan år 1786 genom gifvarens död".

Medaljen förekommer både i guld och silver. Endast den i guld delas fortfarande ut.


 

Uppladdad: 2019-06-15 00:11:12, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-15 00:11:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-14 18:07:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-14 18:07:48, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: