I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GV:sPostJubM: Konung Gustav V:s Världspostjubileumsmedalj   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 27,5 mm = 6:e storleken.

Jmf:

1) 1) Specialmedalj i guld av 18:e storleken med kedja - VIII:e Världspostkongressen 1924 - Enskilda medaljer (2 st)

2) GMvpk8: Specialmedalj i guld av 8:e storleken i högblått band med gula kanter - VIII:e Världspostkongressen 1924Medaljen i silver av 6:e storleken är slagen med anledning av Världspostkongressen som ägde rum i Stockholm år 1924 (Ref 22/24 i hovprotokollet).
Världspostföreningen, UPU, (franska: Union Postale Universelle, engelska: Universal Postal Union), är en sammanslutning med 191 medlemsländer, vars huvudsakliga syfte är att tillgodose att det finns en fungerande internationell postutväxling.

UPU grundades 1874 av Heinrich von Stephan och har sitt säte i Bern, Schweiz. UPU är numera ett fackorgan inom FN. Dess verkställande organ mellan plenarmötena, Conseil d'exploition postale (CEP) består av 40 av medlemsländerna.

Stater som är medlemmar i FN, erhåller automatiskt medlemskap efter ansökan, medan stater som inte är medlemmar i FN kan erhålla medlemskap om deras ansökan stöds av minst 2/3 av UPU:s medlemmar. (Kalla: Wikipedia).


 

Uppladdad: 2011-05-19 01:33:28, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-19 01:33:49, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-10-31 01:13:33, av: Richard Nyström.Dam

Uppladdad: 2012-12-21 20:45:34, av: Richard Nyström.Jetong i brons utdelad utan krona och bäranordning.

Uppladdad: 2013-04-24 13:18:19, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-04-24 13:18:41, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2014-07-10 11:18:32, av: Richard Nyström.Världspostkongressen i Stockholm år 1924

Uppladdad: 2015-01-06 21:33:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-01-06 21:33:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-02-15 20:17:14, av: Richard Nyström.Medalj och originaletui

Uppladdad: 2015-06-15 14:03:52, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2015-06-15 14:04:04, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2015-06-15 14:04:31, av: Richard Nyström.Åtsida - delegatsmärke

Uppladdad: 2015-06-15 14:04:53, av: Richard Nyström.Frånsida - delegatsmärke

Uppladdad: 2016-12-21 22:45:11, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-12-21 22:45:36, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-09-11 14:51:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-09-11 14:52:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-09-11 14:52:23, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-09-11 14:52:35, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer:
2013-02-21 18:09:20Richard Nyström
Jag tror att det här med medaljförkortningar ibland är knepigt pga att samma medalj fått olika benämningar. Redan t ex hovkapellets medalj som kom så sent som 2011 kallas för olika saker lite varstans och förkortas olika... inte lätt.
2013-02-21 17:33:30Jonas Arnell
Det som är intressant är att medaljen sannolikt aldrig benämnts exakt så i rullor och matriklar. Googlar man ex. på "GV:sPostJubM" hittar man flera varianter uttydningar.

Man kan ana "Postkongressjubileumsmedalj" som Löwenhielm använder i sin bok 1987 bygger på att det är den de facto mest spridda benämningen. Men vi kan låta saken bero tills vidare.
2013-02-20 20:52:11Richard Nyström
I hovprotokollet står:

"Belöningsmedaljer, som förlänas av Konungen personligen:

Världspostjubileumsmedaljen 22/24".

Medaljens namn därför ändrat i enlighet med detta. Löwenhielms medaljförkortning har företräde eftersom det är en auktoritativare källa.
2013-02-20 17:02:33Jonas Arnell
Noterarar att det skiljer mellan Löwenhielm och Braunstein vad gäller benämning i förkortning: forkortning som Braunstein ej spridd, vilket Löwenhielms är. Därav förslår jag att även Löwenhielms benämning bör gälla.