I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SRKGM5: Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i guld av 5:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1911 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 24 mm = 5:e storleken.

Innan man kan komma ifråga för förtjänstmedalj i guld. måste man ha tilldelats förtjänstmedalj i silver, att det gått 5 år, samt att man varit aktiv i svenska röda korset minst 20 år.


 

Uppladdad: 2011-05-19 01:21:10, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-19 01:21:28, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-08-16 21:31:21, av: Richard Nyström.Röda Korsets medalj i 5:e storleken längst till vänster

Uppladdad: 2013-02-06 11:15:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-06 11:15:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-06 13:17:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-06 13:18:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-08-15 02:12:31, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2015-08-15 02:15:29, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-09-19 19:32:53, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: