I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Svls-SimGM: Svenska Livräddningssällskapets - Simfrämjandets förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1974 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen är av 8:e storleken.
Band: kluvet i blått, vitt och blått.
Nådigt tillstånd 1974-02-28.


 

Uppladdad: 2012-02-13 11:20:19, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-13 11:20:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-02-13 11:21:10, av: Richard Nyström.Översikt

Uppladdad: 2017-07-04 21:15:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-07-04 21:16:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-07-04 21:16:26, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-07-04 21:16:51, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer:
2013-06-14 01:05:46Sara Backlund
Svenska Lifräddningssällskapet, SLRS, bildades den 28 november 1898 på Stockholms slott.
2013-06-14 01:00:57Sara Backlund
År 1935 bildades Riksföreningen för Simningens Främjande, eller i dagligt tal Simfrämjandet. Den 1 januari 1973 gick Svenska Lifräddningssällskapet (SLRS) och Simfrämjandet samman och Svenska Livräddningssällskapet Simfrämjandet bildades. Sedan 1990 förkortas namnet till Svenska Livräddningssällskapet (SLS).