I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RfSimGM: Riksföreningens för Simningens främjande/Simfrämjandet förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Guld
Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Uppladdad: 2011-06-18 18:53:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-18 18:53:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-16 20:31:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-16 20:32:20, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-06-14 00:52:05Sara Backlund
År 1935 bildades Riksföreningen för Simningens Främjande, eller i dagligt tal Simfrämjandet. Den 1 januari 1973 går Svenska Lifräddningssällskapet (SLRS) och Simfrämjandet samman och Svenska Livräddningssällskapet Simfrämjandet bildades. Sedan 1990 förkortas namnet till Svenska Livräddningssällskapet (SLS).