I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SFrijubGM: Skid- och Frilutsfrämjandets kungliga jubileumsmedalj i guld - 75 år   Sverige

Instiftad år: 1967 Valör: Guld
Ytterligare information:
Instiftat till 75-årsjubileet 1967 (1892-1967). År 1892, den 23 mars, bildades Föreningen för skidlöpningens Främjande i Sverige.

Skid- och friluftsfrämjandet, före 1975, namn på Friluftsfrämjandet.

Jmf: SvrifbJGM: Sveriges Riksidrottsförbunds kungliga jubileumsmedalj i guld - 50 år.

Tillverkare: AB Sporrong & Co., Stockholm. 

Uppladdad: 2016-10-14 14:02:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-10-14 14:03:07, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-10-14 14:03:30, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-10-14 14:04:10, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-10-14 14:04:40, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2016-11-27 21:24:26, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-11-27 21:24:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: