I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SLKFt: Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänsttecken   Sverige

Instiftad år: 1925 Valör: Guld
Ytterligare information:
Källor:

1. Unibest FM 2015 sid 610.

2. Instruktion för Försvarsmakten. Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 kap 9.12.1 sid 27.

Särskilda svenska utmärkelsetecken utan band som bärs ovanför utmärkelsetecken med band:

1 Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänsttecken
a SLKFt


 

Uppladdad: 2019-09-08 15:56:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-08 15:56:38, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-09 21:51:06, av: Richard Nyström.Förtjänsttecken

Uppladdad: 2019-09-09 21:51:34, av: Richard Nyström.Porträtt

Uppladdad: 2019-09-09 21:51:52, av: Richard Nyström.Uniform

Uppladdad: 2019-09-09 21:52:19, av: Richard Nyström.Förtjänsttecken

Uppladdad: 2019-09-09 21:53:29, av: Richard Nyström.Samling - Jan Wiberg

Uppladdad: 2019-09-10 09:56:21, av: Richard Nyström.Förtjänsttecken

Kommentarer:
2019-09-10 10:00:10Mikael Sundbom
De två första bilderna är en Lottabrosch och inte ett förtjänstecken.

Text tagen från: https://www.svenskalottakaren.se/om-oss/historik/lottakarens-foreningsdrakt

"Redan 1925 togs beslutet om ett föreningsmärke, det som vi kallar lottabrsochen. Det är landstormens märke med ett gult kors på blå botten ligger till grund för lottabroschen. De första lottabroscherna numrerades och om lottan lämnade organisationen skulle broschen lämnas tillbaka."
2019-09-09 09:35:34Mikael Sundbom
Det finns en uppdaterad version av Unibest 2015. Unibest 2015 ä2. Där står det på § 9.4.3.2 sidan 490.
2019-09-08 15:58:07Richard Nyström
Ytterligare bildmaterial på väg.