I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMresoffGM: Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 2002 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen i guld får tilldelas efter minst 20 års anställning som reservofficer. I denna tidsrymd inräknas också eventuell tidigare anställning som yrkesofficer.


 

Uppladdad: 2007-10-08 03:00:16, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2015-10-09 23:23:44, av: Richard Nyström.Medaljset

Uppladdad: 2015-01-15 01:26:58, av: Jonas Arnell.Beslut del 1

Uppladdad: 2015-01-15 01:27:19, av: Jonas Arnell.Beslut del 2

Uppladdad: 2016-06-07 17:47:20, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2017-03-17 21:20:19, av: Richard Nyström.Tillverkningsbild

Uppladdad: 2019-07-25 13:01:45, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-28 15:20:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-15 10:35:52, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Kommentarer:
2009-01-26 03:03:59Jonathan Lukkarinen
Medaljen, som Överbefälhavaren beslutade om år 2002, tilldelas sedan 2003 de reservofficerare som med godkända vitsord har avslutat sin anställning i Försvarsmakten.

Medaljen i silver tilldelas reservofficer som avlagt yrkesofficers- eller reservofficersexamen och som ingått och fullgjort, med godkända vitsord, anställningsavtal med Försvarsmakten som reservofficer.

Medaljen i guld får tilldelas efter minst 20 års anställning som reservofficer. I denna tidsrymd inräknas också eventuell tidigare anställning som yrkesofficer.