I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

CFBSM: Centralförbundets för befälsutbildning förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1922 Valör: Silver
Ytterligare information:
Upphörde 2006 då organisationen bytte namn till Försvarsutbildarna.

1922/1943/1951/1974

1. LandstGM/SM (1922-1943)
2. CFBGM/SM (1943-2006)
3. FöutbGM/SM (2006-)

Tidigare CFBGM, Centralförbundet för befälsutbildning (1943-).

Landstormen, ursprungligen "allmän folkresning till landets försvar uppbådad genom stormklockorna" innebärande äldre åldersklasser i en värnpliktsarmé, avsedda att ingå i ett folkuppbåd eller territorialförsvar. I Sverige beslöt riksdagen år 1885 att en landstorm skulle organiseras av de sex äldsta ålderklasserna, 27-32 åringar, 1892 av de åtta äldsta, 33-40 åringar och från 1914 35-42 åringar. Det var dock en organisation endast på papperet. Först från 1914 genomfördes en utbildning om 5 dagar, dock endast under kort tid efter beslutet. Befälet till landstormsförbanden rekryterades huvudsakligen på frivillig väg. Åren 1914-18 mobiliserades stora delar av landstormen för försvar av gränser och kuster. Förbanden fick före 1936 inte föras utanför eget och angränsande inskrivningsområde. Från 1936 infördes obligatorisk utbildning om 5 dagar, för befälet dessutom befälsövning om 7 dagar. Under andra världskrigets första år 1939-41mobiliserades åter landstormen. År 1941 slopades uppdelningen av de värnpliktiga i beväring och landstorm. Landstormsrörelsen började år 1903 och avsåg främst frivillig befälsutbildning för landstormens behov. År 1912 bildades Sveriges Landstormsföreningars centralförbubd, från 1943 Centralförbundet för befälsutbildning, CFB. 

Uppladdad: 2011-06-20 01:59:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-20 02:00:03, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-20 02:00:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-20 02:01:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-06-29 20:55:17, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-06-29 20:55:34, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-07-17 23:28:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-17 23:28:59, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-07-25 22:49:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-25 22:49:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-20 22:38:50, av: Richard Nyström.Åtsida - konstnär: Erik Lindberg

Uppladdad: 2014-04-20 22:39:12, av: Richard Nyström.Frånsida - konstnär: Erik Lindberg

Uppladdad: 2015-05-20 22:40:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-05-20 22:40:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-08-26 21:39:17, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2016-10-31 21:52:57, av: Richard Nyström.Åtsida - grupp miniatyrer

Uppladdad: 2016-10-31 21:53:20, av: Richard Nyström.Frånsida - grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-09-13 23:11:04, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Kommentarer: