I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSSM2(4): Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj med emblem samt slät frånsida för ingravering i silver av 2:a (=9:e) stl (4)   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ref: Hildebrand II s. 369 Nr 86a

"Frånsidan af n. 86 begagnad som åtsida, med slät frånsida för ingravering af deri belönades namn."

"Diam. 12 lin. (9:e storl.). — Upsala Univers. i silfver."

Åtsida. ornament:

"K-L SV. PATR. SÄLLSK. En grupp af industriens m. fl. sinnebilder på en hafsstrand (packbal, merkuriistaf, väfsked, skyttel, bok, hammare, plog, ett städ i sin kubb). Vid sidan solen uppåtgående bak om ett berg. På hafvet ett skepp under segel. Afskärningen tom.".

Frånsida: tom för ingravering.

Övrigt: avsaknad av kungakrona eller kungaporträtt.


 

Uppladdad: 2014-02-25 03:12:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-25 03:13:21, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-25 03:14:21, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2014-02-25 03:14:42, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2014-03-03 19:28:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-03 19:29:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-02-20 21:00:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-02-20 21:00:24, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: