I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM(KFOR 12): Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2004 (12)   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
EGEN FRÅNSIDA = KFOR 2004

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet. Vid denna tid hade NATO:s medalj ännu inte instiftats.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.


 

Uppladdad: 2018-08-02 23:19:30, av: Richard Nyström.Frånsida "2004"

Uppladdad: 2018-08-02 23:19:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-08-02 23:20:11, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: