I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KSO: Kungl. Svärdsorden - Kommendör   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
1873 delades kommendörsgraden i en I:a och II:a klass. Den senare var då avsedd endast för utländska medborgare, men från 1889 delades den även ut till svenska medborgare.

-------------
Svärdsorden instiftades 1748 av Fredrik I och hade från början 2 grader (kommendör och riddare) men fick senare 5 st. Svärdsorden utdelas till officerare för tapperhet och framstående tjänst i krigstid samt för långvarig och gagnande verksamhet i krigsmakten i fredstid. Ordenskorset är av maltesertyp vars centrum utgörs av en blå emaljskiva med ett svärd omgivet av Sveriges Tre Kronor. Riddare av Svärdsorden förkortas RSO och kommendör KSO.

Som en särskild värdighet, som endast kan utdelas då Sverige är i krig, instiftade Gustav III år 1788 Riddare med stora korset, uppdelad 1814 i två klasser, Riddare med stora korset av första klass och Riddare med stora korset. Storkorset har en tillhörande kedja.

Av Christian Thorén, Museiintendent, Göteborgs Stadsmuseum


 

Uppladdad: 2011-06-08 00:54:12, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-08 00:54:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-03-14 01:22:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-23 18:10:46, av: Richard Nyström.Halskors

Uppladdad: 2013-10-30 23:07:39, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2012-02-24 01:00:46, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-09-27 19:20:06, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: