I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSSM2(3): Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj i silver med kungaporträtt och emblem av 2:a (=9:e) stl (3)   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 36 mm (9:e storleken). Denna medalj kunde ges för olika förtjänster, främst för lång och trogen tjänst.

Ref:
Hildebrand II s. 526 nr 86 (Karl XIV Johan)
(Oskar I är ej listad av Hildebrand men en medalj med denne kung har påträffats i KMO:s samling och fotograferats enligt nedan).
Hildebrand II s. 526 nr 66 (Karl XV)
Hildebrand II s. 526 nr 34 (Oskar II) - gravör: Lea Ahlborn.

För dessa medaljer gäller att frånsidan har följande motiv:

"K-L SV. PATR. SÄLLSK. En grupp af industriens m. fl. sinnebilder på en hafsstrand (packbal, merkuriistaf, väfsked, skyttel, bok, hammare, plog, ett städ i sin kubb). Vid sidan solen uppåtgående bak om ett berg. På hafvet ett skepp under segel. Afskärningen tom.".

Denna frånsida har använts av Sällskapet långt in på 1900-talet.


 

Uppladdad: 2014-03-14 01:13:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-14 01:14:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-19 10:46:34, av: Richard Nyström.Åtsida - Hildebrand II s. 526 nr 34 (Oskar II)

Uppladdad: 2014-02-19 10:47:06, av: Richard Nyström.Frånsida - Hildebrand II s. 526 nr 34 (Oskar II)

Uppladdad: 2014-02-19 10:49:29, av: Richard Nyström.Åtsida - Hildebrand II s. 483-484 nr 66 (Karl XV)

Uppladdad: 2014-02-19 10:49:54, av: Richard Nyström.Frånsida - Hildebrand II s. 483-484 nr 66 (Karl XV)

Uppladdad: 2014-02-19 10:50:32, av: Richard Nyström.Åtsida - Hildebrand II s. 483-484 nr 66 (Karl XV) utan krona upptill.

Uppladdad: 2014-02-19 10:51:03, av: Richard Nyström.Frånsida - Hildebrand II s. 483-484 nr 66 (Karl XV) - utan krona upptill.

Uppladdad: 2014-02-19 11:07:01, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat arkivexemplar

Uppladdad: 2014-02-19 11:07:33, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat arkivexemplar

Uppladdad: 2014-02-19 11:13:02, av: Richard Nyström.Åtsida - Oskar II, åldrat porträtt

Uppladdad: 2014-02-19 11:13:33, av: Richard Nyström.Frånsida - Oskar II

Uppladdad: 2014-02-19 11:15:59, av: Richard Nyström.Åtsida - Oskar II, dam

Uppladdad: 2014-02-19 11:16:19, av: Richard Nyström.Frånsida - Oskar II, dam

Uppladdad: 2014-02-19 11:16:50, av: Richard Nyström.Åtsida - Oskar II

Uppladdad: 2014-02-19 11:17:13, av: Richard Nyström.Frånsida - Oskar II

Uppladdad: 2014-02-22 20:52:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-22 20:52:42, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-22 20:53:04, av: Richard Nyström.Etuibild 1

Uppladdad: 2014-02-22 20:53:27, av: Richard Nyström.Etuibild 2

Uppladdad: 2014-02-23 01:44:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-23 01:45:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-23 21:49:12, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-23 21:49:33, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-23 21:51:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-23 21:51:33, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-23 22:31:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-23 22:32:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-04 21:39:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-04 21:39:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-05-22 21:29:47, av: Richard Nyström.Åtsida - Hildebrand, del 2, sid 483, nr 66

Uppladdad: 2017-05-22 21:30:13, av: Richard Nyström.Frånsida - Hildebrand, del 2, sid 483, nr 66

Uppladdad: 2017-10-20 20:18:56, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2018-10-23 20:55:14, av: Richard Nyström.
Kommentarer: