I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RLSFSM: Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd (Riksluftskyddsförbundet) medalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Silver
Ytterligare information:
Föreningen Stockholms Fasta Försvar inledde sin verksamhet redan 1902 med syftet "främjandet av Stockholms försvar". Till en början var det främst fråga om att skapa provisoriska befästningar åt land- och sjösidorna men med flygets ökade betydelse inom hotbilden mot vårt land övergick föreningen till att stödja luftvärnet och anskaffade bland annat Sveriges första tidsenliga luftvärnsbatteri. Föreningen stödde även luftbevakningen "på ett synnerligen effektivt sätt" om man får tro densamma.

En statlig luftförsvarsutredning tillsattes 1928 och arbetade fram till 1931. Utredningen föreslog en luftförsvarsorganisation inordnad under det militära försvaret, men fick tummen ner i Riksdagen, främst av kostnadsskäl.

Åren 1936-37 koncentrerades Föreningens verksamhet på "det civila luftskyddets ordnande och genomförande i Stockholm". Dess ordförande, överståthållaren Torsten Nothin valde att inte vänta på bildandet av det statliga civilförsvaret utan tog själv initiativet att bilda en riksorganisation för det civila luftskyddet. Sveriges centralförbund för civilt luftskydd (Riksluftskyddsförbundet), som idag går under namnet Sveriges civilförsvarsförbund (Civilförsvarsförbundet), bildades således vid ett möte 30 januari 1937 i överståthållarämbetets sammanträdesrum dit Nothin bland andra inbjudit samtliga av Sveriges landshövdingar.
Förbundets arbete skulle vara "till sin natur humanitärt förebyggande".

1948 fattade man beslut om ett permanent civilförsvar.


 

Uppladdad: 2012-08-13 16:21:14, av: Richard Nyström.



Åtsida

Uppladdad: 2012-08-13 16:21:34, av: Richard Nyström.



Frånsida

Uppladdad: 2012-08-30 19:58:23, av: Richard Nyström.



Åtsida

Uppladdad: 2012-08-30 19:58:50, av: Richard Nyström.



Frånsida

Uppladdad: 2014-03-25 00:01:04, av: Richard Nyström.



Åtsida

Uppladdad: 2014-03-25 00:01:16, av: Richard Nyström.



Frånsida

Uppladdad: 2019-08-12 13:49:32, av: Richard Nyström.



Åtsida

Uppladdad: 2019-08-12 13:50:02, av: Richard Nyström.



Frånsida

Uppladdad: 2012-08-30 19:59:59, av: Richard Nyström.



Riksluftskyddsförbundets plakett 51 x 71 mm i silver

Uppladdad: 2013-07-05 22:38:16, av: Richard Nyström.



Medaljplansch

Kommentarer: