I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvUbGM: Sveriges Ungdomsberedskaps förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1949 Valör: Guld
Ytterligare information:
UNDER BILDEDITERING

Ref 53/34 i Hovprotokollet. Ur förteckning "Av Konung Gustaf V personligen (efter föredagning av Riksmarskalken) godkända medaljer.

Halvofficiell medalj, krönt medalj och med Konungens porträtt.

Sveriges ungdomsberedskap, samarbetsorgan för de svenska ungdomsorganisationerna, bildades 1942 för att främja det frivilliga arbetet inom organisationerna för att genom insamlingar och odlingar bidra till folkförsörjningen under dåvarande kris- och avspärrningsförhållanden. I S. ingingo 47 organisationer. Tävlingar i skrotinsamling, köksväxtodling etc. organiserades av en rikstävlingskommitté med länskommittéer och länsledare. Då S.1949 upplöstes, bildades cn ny samorganisation, Sveriges ungdomsorganisationers landsråd. Å.E


 

Uppladdad: 2013-02-24 19:01:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-24 19:01:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-08-15 02:09:53, av: Richard Nyström.Grupp - medalj i mitten

Uppladdad: 2018-06-22 19:07:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-06-22 19:09:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-04-03 21:00:54Richard Nyström
Helt korrekt. Det är 1:a Lingiadens medalj. Ska flyttas.
2013-04-03 19:05:11Michael Elovfsson
Om man tittar på bandet på miniatyren...
Då är det inte samma medalj som är på de andra...
Då är det en annan.

2011-07-27 13:36:24Michael Elovfsson
Sveriges ungdomsberedskap, samarbetsorgan för de svenska ungdomsorganisationerna, bildades 1942för att främja det frivilliga arbetet inom organisationerna för att genom insamlingar och odlingar bidra till folkförsörjningen under dåvarande kris- och avspärrningsförhållanden. I S. ingingo47 organisationer. Tävlingar i skrotinsamling, köksväxtodling etc. organiserades av en riks-tävlingskommitlé med länskommittéer och läns-ledare. Då S.1949upplöstes, bildades cn ny samorganisation, Sveriges ungdomsorganisationers landsråd*.Å.E.