I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM(SFOR 1): Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / IFOR-SFOR 1996-97 (1)   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
EGEN FRÅNSIDA = BOSNIEN - IFOR/SFOR 1996-97

1993-1996 hette insatsen IFOR och blev därefter SFOR.

Bosnienbataljonerna var bataljoner av svenska soldater som verkade i olika fredsbevarande styrkor i Bosnien under perioden 1993–2000. Bataljonerna ingick mellan åren 1993 till 1995 i UNPROFOR och från 1995 till 2000 i IFOR/SFOR.[1][2] Under insatsen omkom totalt sex svenska soldater i olyckor vid sex olika tillfällen.

BA01 till BA05

Medaljband för UNPROFOR.
De inledande Nordbat 2/BA01-perioden under UNPROFOR (BA01-BA05) gick under FN-flagg. [WIKIWAND]

.......

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.


 

Uppladdad: 2016-06-02 22:48:26, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: