I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HA:sGAM: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande   Sverige

Instiftad år: 1949 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj i 8:e storleken, delvis emaljerad. Modellerad av Gösta Carell. Tillverkare Sporrong & Co.

När akademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika den 20 mars 1753 fick den namnet Kongl. Swenska Witterhets Academien. När Gustav III ombildade akademien 1786 fick den det namn som fortfarande gäller:

Medaljen heter "Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande".

Litteratur: Medaljer och jetonger slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753-1986. Nils Ludvig Rasmusson och kompletterat av Lars O. Lagerqvist. 1992. Almqvist & Wiksell International.


 

Uppladdad: 2011-06-18 19:13:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-02-28 21:26:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-02-28 21:26:35, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-02-28 21:27:07, av: Richard Nyström.Etui 1

Uppladdad: 2015-02-28 21:27:27, av: Richard Nyström.Etui 2

Uppladdad: 2015-02-28 21:27:50, av: Richard Nyström.Etui 3

Uppladdad: 2015-03-30 21:06:31, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2015-03-30 21:06:53, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2015-03-30 21:07:50, av: Richard Nyström.Stämplar

Uppladdad: 2015-07-25 21:45:06, av: Richard Nyström.Monterad med riddartecknet av Kungl. Nordstjärneorden

Uppladdad: 2018-09-02 20:28:18, av: Richard Nyström.Åtsida och frånsida - dammontage

Uppladdad: 2012-02-08 12:56:46, av: Richard Nyström.Miniatyrer

Kommentarer: