I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KSSSrGM: Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj för framstående rorsmanskap i guld   Sverige

Instiftad år: 1938 Valör: Guld
Ytterligare information:
UNIK Diameter 31 mm. Gravör: Leo Holmgren.

Till Kung Gustav V ("Sällskapets Höge Beskyddare") med anledning av dennes 80-årsdag lät KSSS prägla en medalj i guld, komponerad av skulptören Leo Holmgren. Text på medaljen runt ö kant: "Gustaf V Sveriges Konung"; text i medaljens n kant: "1858 16 juni 1938".

Fotografierna finns avbildade bland försättsplanscherna i KSSS årsbok 1939, dock från ett annat fotografi.


 

Uppladdad: 2013-02-15 02:03:48, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-15 02:04:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: