I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBMSom: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SOMALIA I 1992-93   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
FMintBMSom (med korslagda spjut i brons för insats i Somalia 1992–93). Även om anvisningarna talar om brons, förekommer korslagda spjut även i silver.

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.

Ref: Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5, kap 9., sid. 21-22.

WIKIWAND:

Sjukhuskompaniet i Somalia var en del av det svenska bidraget till FN:s insatser under Inbördeskriget i Somalia. Sjukhuskompaniet var grupperat vid universitetet i Mogadishu. Campen kallades Camp Tre Kronor.

Den svenska styrkan var ca 150 personer/rotationsomgång.

Förbandskod Aktivt Huvudman Kommentar
SO01 december 1992-februari 1993 UNITAF
SO02 mars–juni 1993 UNITAF och UNOSOM II Övergick till UNOSOM II i mars[1]
SO03 juni–september 1993 UNOSOM II
SO04 september–december 1993 UNOSOM II 

Uppladdad: 2015-09-18 22:34:35, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-18 22:34:53, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2015-09-18 22:35:15, av: Richard Nyström.Symboltecken

Uppladdad: 2015-09-18 22:35:35, av: Richard Nyström.Släpspänne

Kommentarer: