I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBMmsp: BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN-HERZEGOVINA   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Koppar
Ytterligare information:
BANDSPÄNNE = BOSNIEN-HERZEGOVINA

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet. Vid denna tid hade NATO:s medalj ännu inte instiftats.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.

HKV 2012-03-16 16 991.55015 Bilaga 1 FMintBM:

"Till varje medalj åtföljer ett löstagbart bandspänne i oxiderad brons med inskription av insatsområdets namn/land. Exempel: ”KOSOVO”. Bandspännet fästs i nedre delen av medaljbandet."


 

Uppladdad: 2018-08-23 21:02:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-08-23 21:02:52, av: Richard Nyström.Förstoring

Kommentarer:
2019-06-15 14:46:38Mikael Sundbom
Ok....
2019-06-15 13:56:01Mikael Sundbom
Har du, RN, gjort klart ditt arbete med bandspännena?
Så att du kan ta bort dessa felaktiga släpspännen. Varför inte lägga dessa bandspännen under respektive FMintBM?
2018-08-29 09:41:29Richard Nyström
Bandspännena som är tillbehör till medaljen instiftad 1991 har nu omgrupperats för att man tydligare ska se dem i sitt rätta sammanhang.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

2018-08-28 21:39:52Richard Nyström
Jag vill förtydiga och säga att de här blåa med brunt stiliserat metallband är i första hand listade som "bandspännen". I OBS andra hand är de listade som de medaljer som bandspännena är kopplade till. För att hålla ordning på samlingen och det har blivit ganska många behövs detta provisoriska hjälpmedel att följa dessa medaljer. Annars är det lätt att gå vilse närde är så många.
2018-08-28 06:37:54Mikael Sundbom
Men det är ju helt fel. ALLA FMintBM från 1991 har bandspänne. Du visar släpspännen som är helt fel och det tycker jag är märkligt. Sidan är till för att visa i vilken ordning samt rätt släpspänne till svensk uniform. Det du gör är att visa fel släpspänne.
Om du inte hade godkänt dem hade de inte varit synliga för alla utan enbart för dig själv. Kanske det vore en bättre lösning tills du är klar med vad nu du håller på med.
2018-08-28 06:37:16Mikael Sundbom
Men det är ju helt fel. ALLA FMintBM från 1991 har bandspänne. Du visar släpspännen som är helt fel och det tycker jag är märkligt. Sidan är till för att visa i vilken ordning samt rätt släpspänne till svensk uniform. Det du gör är att visa fel släpspänne.
Om du inte hade godkänt dem hade de inte varit synliga för alla utan enbart för dig själv. Kanske det vore en bättre lösning tills du är klar med vad nu du håller på med.
2018-08-27 22:55:52Richard Nyström
V g läs föregående inlägg.
2018-08-27 18:40:23Mikael Sundbom
Alla FMintBM har ju bandspänne. Men ingen har ett brunt streck på släpspännet.
2018-08-27 18:29:43Richard Nyström
Alla medaljer med bandspänne har ett stiliserad brunt spänne på för att man övergångstid ska se dem då arbetet som jag håller på med inte är avslutat. Jag kanske grupperar dem för sig.
2018-08-27 09:22:53Mikael Sundbom
Varför har släpspännet ett brunt streck? Det är ju helt fel.
2018-08-23 21:05:12Richard Nyström
Tack Medaljmontering för bild Mvh RN