I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSGM2: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig uppskattad arbetsinsats i guld av 2:a (=9:e) stl   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Denna medalj är nu omvandlad från "långvarig uppskattad arbetsinsats" till "uppskattad arbetsinsats".

Jmf nyare PatrSGM2: Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för uppskattad arbetsinsats i guld av 2:a (9:e) storleken.


 

Uppladdad: 2012-07-28 02:44:41, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2013-12-25 20:28:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-25 20:29:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-12-25 20:29:27, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2014-12-12 19:18:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-12-12 19:18:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-12-12 19:18:58, av: Richard Nyström.Etui 1

Uppladdad: 2014-12-12 19:19:20, av: Richard Nyström.Etui 2

Uppladdad: 2015-05-26 00:24:51, av: Richard Nyström.Armband för dam

Uppladdad: 2015-05-26 00:25:10, av: Richard Nyström.Armband för dam

Uppladdad: 2017-04-09 10:17:25, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-04-09 10:17:47, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-09-24 19:51:35, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr (version 2)

Uppladdad: 2017-09-24 19:52:07, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr (version 2)

Uppladdad: 2017-09-24 19:52:08, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr (version 2)

Uppladdad: 2017-12-11 23:04:06, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr dam

Uppladdad: 2017-12-11 23:04:27, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr dam

Uppladdad: 2019-06-08 17:24:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-08 17:26:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-22 22:37:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-22 22:38:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: