I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KristlpistskJrM: Kristianstads läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i järn   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Järn
Ytterligare information:
Krets = Länssammanslutning av pistolskytteklubbar. 26 st (2007). Olika medaljer, 1 per krets. 

Uppladdad: 2019-07-14 15:38:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-14 15:39:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-14 15:43:05, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2019-07-14 15:43:58, av: Richard Nyström.Frånsida - jetongversion

Kommentarer:
2019-07-14 15:40:44Richard Nyström
Pistolskyttekretsmedaljer förekommer även i järn.