I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FrilGM: Friluftsfrämjandets förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1899 Valör: Guld
Ytterligare information:
1899/1938/1967/1975
Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige / Skidfrämjandets förtjänstmedalj (SkidlGM) 1899-1938
Föreningens för skidlöpningens och friluftslivets främjande i Sverige / Skid- och friluftsfrämjandets i Sverige förtjänstmedalj (SkidlGM) 1938-1975.
Medaljen är av 11:e storleken, bandet är vitt med en blå och en därinnanför intilliggande gul rand på vardera sidan.

"Den skidande lappen" tecknades år 1900 av konstnären Johan Tirén, känd för sina skildringar av samernas liv. Teckningen gjordes för Riksföreningen för skidlöpnings främjandes förtjänstmedalj.


 

Uppladdad: 2007-10-09 13:57:03, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2013-06-29 13:08:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-06-29 13:08:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-06-29 13:30:54, av: Richard Nyström.Åtsida - minatyr

Uppladdad: 2013-06-29 13:31:16, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2014-08-15 15:24:18, av: Richard Nyström.Den skidande lappen.

Uppladdad: 2016-05-04 10:50:00, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2016-05-04 10:50:22, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2016-05-04 10:50:48, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2016-06-07 17:47:59, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2016-09-07 22:28:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-09-07 22:28:20, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-05 18:26:16, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-09-04 18:53:39, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Kommentarer: