I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LingGM: Första Lingiaden-medaljen i guld 1939   Sverige

Instiftad år: 1939 Valör: Guld
Ytterligare information:
Produktion: Mynt- och justeringsverket, STockholm.

Den 20 juli 1939 invigdes den första Lingiaden på Stockholms stadion. Syftet med denna internationella gymnastikuppvisning var att fira 100-årsminnet av den svenske gymnastikens skapare Per Henrik Ling. Evenemanget organiserades av Svenska Gymnastikförbundet med deltagande av 7 399 gymnaster från 37 länder. Den största delegationen kom från Danmark med 1 900 deltagare. Tyskland sände 1 000 deltagare, vilka alla inkvarterades ombord på Kraft durch Freudes kryssningsfartyg Wilhelm Gustloff.
(Wikipedia)


 

Uppladdad: 2012-05-14 23:02:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-14 23:03:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-14 23:03:43, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-05-14 23:04:16, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-05-14 23:04:55, av: Richard Nyström.Lingiaden märke 1

Uppladdad: 2012-05-14 23:05:15, av: Richard Nyström.Lingiaden märke 2

Uppladdad: 2012-05-14 23:05:42, av: Richard Nyström.Lingiaden märke 3

Uppladdad: 2013-04-04 11:38:19, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - v g 3dje medaljen fr vänster

Uppladdad: 2016-12-21 22:46:57, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2016-12-21 22:47:20, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2017-03-05 19:32:17, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Uppladdad: 2017-03-05 19:32:44, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - frånsidor

Uppladdad: 2017-03-05 19:32:58, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-05-21 21:05:14, av: Richard Nyström.Åtsidor

Uppladdad: 2018-02-04 19:33:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-02-04 19:33:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-02 22:53:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-02 22:53:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-02 22:53:45, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-09-04 19:57:51, av: Richard Nyström.Grupp - miniatyrer

Uppladdad: 2019-09-22 18:42:21, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-09-22 18:42:49, av: Richard Nyström.Åtsidor

Uppladdad: 2019-09-22 18:43:10, av: Richard Nyström.Frånsidor

Uppladdad: 2019-09-22 18:43:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-22 18:43:47, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: