I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FSvFlGM: Drottning Victoria Sjövärnsmedalj i guld - Föreningen Sveriges Flotta   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj 39 mm i diameter. Två olika bandtyper förekommer (jmf FSvFlSFt: Sveriges Flotta - Föreningen för sjövärn och sjöfarts förtjänsttecken).

Föreningen Sveriges Flotta bildades 1906 på initiativ av drottning Victoria för att väcka folkets intresse för sjöfartens och flottans betydelse för landets försörjning och försvar. Föreningen upphörde 1983 och uppgick i Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Nedan bild av miniatyr i guld.

FSvFlSFt: Sveriges Flotta - Föreningen för sjövärn och sjöfarts förtjänsttecken


 

Uppladdad: 2012-03-03 00:09:02, av: Richard Nyström.Åtsida - minatyr

Uppladdad: 2012-03-03 00:09:27, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-05-08 00:12:20, av: Richard Nyström.Miniatyr med band

Uppladdad: 2013-02-18 09:02:52, av: Richard Nyström.Grupp - v g se andra fr vänster

Uppladdad: 2013-02-18 09:03:29, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - v g se andra fr vänster

Uppladdad: 2013-04-27 22:43:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-09-09 10:43:54, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Kommentarer: