I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMmf5: Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 5:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1832 Valör: Guld
Ytterligare information:
För medborgerlig förtjänst

Diameter 24 mm = 5:e storleken.

Efter 1975 års reform har denna medalj delats ut ett fåtal gånger och då med motiveringar och i sammanhang som knappast skiljer sig från vad som är utmärkande för Illis quorum. Senast delades den ut år 1988. Den finns i guld av samma storlekar som Illis quorum och dessutom i silver av åttonde storleken.

(Ur Statsrådsberedningens pm SB PM 2006:1)


 

Uppladdad: 2011-07-09 23:39:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-09 23:39:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-12 17:50:46, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-12 17:51:03, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-12 00:54:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-12 00:55:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-05-21 03:13:35, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-21 03:13:17, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-02-13 12:02:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-13 12:02:29, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-04-27 12:55:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-04-27 12:55:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-01 02:26:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-01 02:26:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-01 02:29:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-01 02:29:30, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-01 02:29:57, av: Richard Nyström.Etuibild 1

Uppladdad: 2014-02-01 02:30:15, av: Richard Nyström.Etuibild 2

Uppladdad: 2014-03-09 04:31:34, av: Richard Nyström.Häradshövding Gunnar Rahmstedt delar ut medalj för medborgerlig förtjänst av femte storleken till häradsdomare Torwald Gustafsson år 1953, i Tingshuset i Fjugesta i Knista socken, Närke.

Uppladdad: 2014-04-30 12:37:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-30 12:38:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-05-31 00:10:35, av: Richard Nyström.MEDALJ, GÖTES OCH VENDES KONUNG GUSTAF VI ADOLF, "FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJÄNST", PERSONLIG GRAVYR, Ø 23,8MM, LÄNGD: 38MM, STÄMPLAD "MJV GULD 1968" ORIGINALASK, FÄSTE 18K, MEDALJ: 23K, MEDALJEN VÄGER 13,8G, BRUTTOVIKT MED TYG

Uppladdad: 2016-07-08 18:13:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-07-08 18:13:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-07-08 18:17:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-07-08 18:17:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-12 19:14:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-12 19:14:42, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-06-24 13:39:53, av: Richard Nyström.Åtsida - omarbetad till brosch

Uppladdad: 2017-06-24 13:40:08, av: Richard Nyström.Frånsida - omarbetad till brosch

Uppladdad: 2017-06-25 22:25:43, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2018-09-02 20:31:10, av: Richard Nyström.Åtsida och frånsida

Kommentarer: