I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSstGM: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Denna medalj har tidigare hetat medalj i guld för "långvarig" uppskattad arbetsinsats.

Jmf: Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för /långvarig/ uppskattad arbetsinsats i silver av 1:a (=11:e) storleken

Denna medalj förekommer i följande diametermått: 41, 35, o 15 (miniatyr).

Anhållan om tilldelande av medalj för uppskattad arbetsinsats kan inges av företag, enskild person eller myndighet, hos vilken den föreslagna mottagaren är eller har varit anställd. Medaljerna som är präglade i guld utdelas i två storlekar. Diplom utfärdas.

För att komma ifråga till ovanstående medaljer erfordras 25 respektive 20 års tjänst som anställd. Sällskapet äger dock att, då särskilda skäl föreligger, göra undantag i fråga om dessa tidsbestämmelser. Tid som anställd i statlig tjänst kan inte åberopas. Utländsk medborgare i svensk tjänst kan tilldelas medalj. Person som tidigare erhållit medalj av mindre storlek kan, då meriterna medger det, tilldelas en större medalj.

Första storleken (diameter 41 mm) bäres av herrar i gul-grönt band om halsen och av damer i rosett på vänstra sidan invid axeln.

Andra (diameter 35,5 mm) bäres i gul-grönt band respektive rosett till vänster på bröstet.


 

Uppladdad: 2009-07-02 19:39:35, av: Ulf Persson.
Uppladdad: 2011-07-01 07:41:48, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-01 07:42:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-02-20 16:09:14, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-03-26 00:24:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-26 00:24:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-03-26 00:25:05, av: Richard Nyström.Medalj i etui

Uppladdad: 2014-01-29 21:26:27, av: Richard Nyström.Frackbild

Uppladdad: 2014-02-09 18:54:44, av: Richard Nyström.Miniatyrer

Uppladdad: 2014-02-18 13:23:50, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr. Tillverkare: Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2014-02-18 13:24:11, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr. Tillverkare: Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2014-02-18 13:24:37, av: Richard Nyström.Åtsida dam - miniatyr. Tillverkare: Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2014-02-18 13:25:20, av: Richard Nyström.Frånsida dam - miniatyr. Tillverkare: Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2017-04-24 22:40:08, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr/berlock

Uppladdad: 2017-04-24 22:40:26, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr/berlock

Uppladdad: 2019-07-16 23:36:41, av: Richard Nyström.Medalj och diplom

Kommentarer:
2015-09-30 14:50:47Lars Trägen
Kungliga Patriotiska Sällskapet delar inte längre ut medaljen för uppskattad arbetsinsats i 1:a (11.e) storleken. Den utdelas numera bara i 2:a (9:e) och 3:e (8:e) storleken och då gäller i princip 20 resp 15 års anställning/motsv.