I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSstGM: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för långvarig uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Denna medalj blev senare reviderad och heter nu enbart "för uppskattad arbetsinsats". 

Uppladdad: 2013-12-19 04:26:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-19 04:26:41, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-12-19 04:27:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-19 04:27:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-12-19 04:27:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-19 04:27:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-12-19 04:28:03, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2013-12-19 04:28:17, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2014-02-23 01:09:52, av: Richard Nyström.Åtsida - ref ex

Uppladdad: 2014-02-23 01:10:18, av: Richard Nyström.Frånsida - ref ex

Uppladdad: 2014-02-23 01:10:34, av: Richard Nyström.Inventarieförteckning KMK

Uppladdad: 2017-09-24 19:48:17, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-09-24 19:48:36, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-12-11 23:01:51, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr dam

Uppladdad: 2017-12-11 23:02:14, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr dam

Uppladdad: 2018-02-04 19:24:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-02-04 19:25:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-02-04 19:25:40, av: Richard Nyström.I etui

Uppladdad: 2018-02-04 19:26:03, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: