I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SOKrgK3kl: Kungl Svärdsordens krigskors i brons   Sverige

Instiftad år: 1952 Valör: Brons
Ytterligare information:
Krigskorset av första, andra och tredje klassen, SOKrgK1kl/2kl/3kl. Krönt kors av guld/silver/brons i Svärdsordens bröstband med ett uppåtriktat svärd av guld/silver/brons på bandet. Förslag 1952.

Ref: Utmärkelsetecken på militära uniformer, Christian Braunstein MBE, Skrift nr 12. Statens Försvarshistoriska Museer. Sid. 32. 2007.

(RN)


 

Uppladdad: 2012-10-02 09:32:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-01-26 20:54:02, av: Richard Nyström.Skiss

Uppladdad: 2015-01-26 20:54:24, av: Richard Nyström.Skiss

Kommentarer: