I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSSM2: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling i silver av 2:a (9:e) stl, Trädgårdsmedaljen   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medalj för odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling eller biodling instiftad 1911, men räknas som instiftad 1802 för ordningsföljden.

Denna medalj är 35mm i diameter.

Dessa medaljer präglas vanligen i silver och utdelas efter förslag av hushållningssällskap eller berörd intresseorganisation.

Denna medalj instiftades ursprungligen av Svenska Trädgårdsföreningen 1845 och övergick år 1911 till att bli en egen medalj hos Kungliga Patriotiska Sällskapet.


 

Uppladdad: 2011-06-22 02:14:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-22 02:16:53, av: Richard Nyström.Åtsida - herr

Uppladdad: 2011-06-22 02:18:02, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2011-11-20 16:33:38, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-11-20 16:34:06, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2012-03-03 21:10:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-03-03 21:10:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-28 02:52:13, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-04-27 21:54:00, av: Richard Nyström.Odlaren Åke Truedsson 2009

Uppladdad: 2014-01-06 05:16:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-06 05:17:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-03-23 19:41:17, av: Richard Nyström.Medaljörer 2013.

Uppladdad: 2019-06-06 23:01:53, av: Richard Nyström.Medaljörer

Kommentarer: