I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvPolIntSMfi: Rikspolischefens förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 2007 Valör: Silver
Ytterligare information:
"För förtjänstfulla insatser".

Medaljen tilldelas polis som arbetat under riskfyllda förhållanden internationell tjänst.

Den instiftades efter Tsunamikatastrofen 2004-12-26.

Den har utdelats för två internationella uppdrag och är belagd med symbol på släpsspännet:

Elefant: Asien - Tsunamin
Cederträd: Mellanöstern - Libanon

Produktion: Edmunds Ordensateljé, Stockholm.


 

Uppladdad: 2013-02-05 10:21:15, av: Richard Nyström.Släpspännen belagda med symboler.

Kommentarer: