I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LÖS: Kungliga Örlogsmannasällskapets ledamotstecken i silver   Sverige

Instiftad år: 1771 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ur Hildebrand II nr 118 s. 214:

"Örlogsmanna Sällskapet

"Detta sällskap stiftades, på förslag af Kapten-Löjtnanten Fredrik Vilhelm Leijonancker, i Stockholm d. 15 Nov. 1771 af unga Amiralitets officerare, men flyttades 1785 till Carlskrona, och erhöll kongl. stadsfästelse d. 9 Maj 1805. Sällskapets bestämmelse är att bidraga till fullkomnande af sjökrigs vetenskapen. Dess Handlingar började utgifvas 1787."

"Åts. MED FÖRSTÅND OCH STYRKA. En grupp af skeppsinventarier (roder, ankar, spel) och vapen (kanon, kulor) på en hafstrand. Vid sidorna klippor. På hafvet seglande ett skepp och en galèr. På fästet skyar. I afskärn.: 1771.
Fråns. ÖRLOGS MANNA SÄLLSKAPETS LEDAMOT i 4 rader."

Ledamotstecknet används fortfarande. Medlemskap förkortas LÖS.
Obs! Ledamotskap skrivs efter medaljinnehav.


 

Uppladdad: 2012-05-07 14:55:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-07 14:55:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-18 10:44:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-18 10:44:50, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-01-13 16:24:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-13 16:24:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-12-25 21:38:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-25 21:39:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: