I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RidfSM(1): Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i silver (1)   Sverige

Instiftad år: 1958 Valör: Silver
Ytterligare information:
Före 1994. Ersatt av Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i silver.

Två olika frånsidesmotiv.

1958/1974/1994


 

Uppladdad: 2013-08-19 22:39:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-08-19 22:40:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-08-19 22:40:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-08-19 22:40:32, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-01-31 19:43:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-01-31 19:43:29, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-10-10 17:18:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-10-10 17:18:24, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-05-22 21:20:19, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-05-22 21:20:41, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-07-27 00:55:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-07-27 00:56:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-07-29 21:15:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-29 21:15:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: