I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KrVAGM: Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i guld av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1829 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljdiameter 33 mm (8:e storleken)*.

Kungl. Krigsvetenskapsakademien grundades 1796. Akademiens medalj fastställdes första gången 1829. Det var en medalj i ordets gamla betydelse, det vill säga en myntliknande plakett som inte var bärbar. Medaljens åtsida visar konung Karl XIV Johans vänstervända bröstbild och frånsidan visar Minerva stående på ett svärd och en treudd. När konungen avlidit beslöt akademien att Karl XIV Johans bild skulle behållas och inte, som brukligt är, ändra bild till den regerande monarken. 1987 ändrades bestämmelserna så att KKrVA belöningsmedalj gjordes bärbar, medaljen förseddes med kunglig krona med två snedställda bladornament. Medaljen skulle bäras i orangegult band. Denna färg förknippas med Kungl. Krigsvetenskapsakademien genom ”gula tidskriften”. Mellan 1988 och 1995 utdelades 6 belöningsmedaljer i guld och 47 i silver. Nästa förändring genomfördes i anslutning till akademiens 200-årsjubileum, 1996. Dels instiftades den ”stora belöningsmedaljen” i 15-storleken att bäras om halsen dels ändrades medaljbandet till gult med ett mellanblå rand vid vardera sidan, den blåa färgen är något ljusare än Svärdsordens flaggblå.

Åtsida: porträtt av Karl XIV Johan med omskrift.

Frånsida: INGENIO ET FORTITUDINE - REGia ACADemia SCIENTiarum MILITarium SVECiae.
Översättning: Genom snille och tapperhet - Sveriges Kungl. Krigsvetenskapsakademi.

Ref: 1) Hildebrand II s. 363-365 Nr. 79. 2) Fäderneslandets Försvar - Kungl. Krigsvetenskapskademien 1796-1996 (jubileumsskrift), Medaljer jetonger och emblem, av Bengt Sjöberg, s. 391-397.

*I dag brukar 8:e storleken vara 31 mm men i nu föreliggande medalj är måttet den ursprungliga 8:e storleken dvs 33 mm.

(RN)


 

Uppladdad: 2012-10-08 18:00:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-10-08 18:00:55, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-10-08 18:01:15, av: Richard Nyström.I etui

Uppladdad: 2012-10-08 18:01:29, av: Richard Nyström.Översiktsbild

Uppladdad: 2012-10-08 18:20:41, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-10-08 18:21:09, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-09-28 01:09:50, av: Richard Nyström.Åtsida - produktion Svenska Medalj AB, 2013

Uppladdad: 2013-09-28 01:11:00, av: Richard Nyström.Frånsida - produktion Svenska Medalj AB, 2013

Kommentarer: