I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMleta: Medaljen Litteris et Artibus i silver av 13:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1853 Valör: Silver
Ytterligare information:
UNDER EDITERING

Denna medalj är i 13:e storleken (45mm i diameter).

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV).
Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Medaljen utdelas idag i guld (förgyllt silver) av 8. storleken och bärs på bröstet i högblått band (i särskilda fall i Serafimerordens band).

Medaljen utdelas företrädesvis på Karldagen den 28 januari och på Gustavsdagen den 6 juni.

På åtsidan (framsidan) av medaljen finns den regerande Konungens bröstbild och på frånsidan (baksidan) finns inskriften Litteris et Artibus omgiven av en öppen lagerkrans (se bilden nedan).

Det exemplar som finns avbildat med kronprins Karl (XV) var enligt tillgängliga anteckningar inte bärbar utan skulle "förvaras".

(RN)


 

Uppladdad: 2017-01-03 20:03:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-01-03 20:04:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-01-03 20:08:38, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat avslag i brons

Uppladdad: 2017-01-03 20:08:57, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat avslag i brons

Kommentarer: