I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KMstkNO: Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör med stora korset   Sverige

Instiftad år: 1772 Valör: Guld
Ytterligare information:
Denna grad tillkom i samband med Gustav III:s kröning 1772.
-------------
Kungliga Nordstjärneorden är en svensk kunglig orden, som tillsammans med Serafimerorden och Svärdsorden instiftades 1748 av kung Fredrik I. I och med ordensreformen 1975 utdelas orden endast till utländska eller statslösa medborgare på regeringens förslag. Sedan 1995 kan dock Konungen tilldela orden till medlemmar av det svenska kungahuset.
Ordens devis lyder "Nescit Occasum", vilket översatt från latinet blir "den vet inte av någon nedgång", och skall syfta på polstjärnan (nordstjärnan) som alltid är fixerad på himlavalvet. Orden utdelades från början i svart band, men efter 1975 är bandet blått med två gula ränder för att visa att det är en svensk orden.
Präster som innehar orden kallas för ledamot av andliga ståndet, eftersom präster som inte är stridande inte kan benämnas riddare. Kvinnor som innehar orden (1952-) kallas för ledamot.

Av Christian Thorén, Museiintendent, Göteborgs Stadsmuseum
 

Uppladdad: 2011-05-26 12:41:58, av: Richard Nyström.Stora Ordenstecknet i kedja jämte storkors- och kommendörskraschaner

Uppladdad: 2011-05-26 13:25:09, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-28 16:32:08, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-06-17 02:36:24, av: Richard Nyström.Kraschan

Uppladdad: 2012-08-04 18:43:12, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2013-06-30 18:53:29, av: Richard Nyström.Ordenskedjan

Uppladdad: 2013-12-10 07:03:13, av: Richard Nyström.Ordenskedja

Uppladdad: 2013-12-10 07:03:39, av: Richard Nyström.Ordenskedja i etui

Uppladdad: 2013-12-20 04:14:01, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2014-03-03 19:36:55, av: Richard Nyström.Kraschan

Uppladdad: 2015-06-27 12:51:03, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2015-08-26 21:56:44, av: Richard Nyström.Ordensbrev

Uppladdad: 2016-07-23 00:54:57, av: Richard Nyström.Ambassadör Gustaf von Dardel (1882–1974) i ambassadörsuniform bärandes kedja och kraschan till Kommendör med stora korset (1931).

Uppladdad: 2017-05-28 18:46:30, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-05-28 18:46:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-05-28 18:47:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-05-28 18:47:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-08 12:15:52, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-08-15 10:36:19, av: Richard Nyström.Kedja - detalj

Uppladdad: 2019-08-15 10:37:02, av: Richard Nyström.Kedja - detalj

Uppladdad: 2019-08-15 10:38:17, av: Richard Nyström.Kedja - detalj

Uppladdad: 2019-09-11 12:14:25, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: