I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RSO2kl/LSO2kl: Kungl. Svärdsorden - Riddare/ledamot   Sverige

Instiftad år: 1889 Valör: Silver
Ytterligare information:
År 1889 delades också riddargraden i två klasser,varvid II:a klassen endast tilldelades utländska medborgare.

Förlänad endast till utlänningar.


 

Uppladdad: 2007-09-17 19:12:31, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2012-02-23 22:03:18, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-02-23 22:04:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-23 22:04:47, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: