I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMGMsis: Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i guld   Sverige

Instiftad år: 2011 Valör: Guld
Ytterligare information:
Statuter som PDF
HKV 2011-03-25 16 991 55407 Bilaga 1 FM medalj sårade i strid.pdf
HKV 2011-03-25 16 991 55407 Missiv Beslut FM medalj sårade i strid.pdf


2011-03-25
HKV beteckning 16 991:55407
Beslut om Försvarsmaktens medalj för sårade i strid

Bakgrund
Försvarsmakten fick i regeringsbeslut 20 Fö2010/1074/MFI uppdraget att instifta en belöningsmedalj att kunna tilldelas den inom Försvarsmaktens personal som skadats direkt eller indirekt till följd av stridshandlingar vid en internationell insats.

Försvarsmakten har i arbetet med att ta fram en sådan medalj samverkat med Kungl. Majt:s Orden och Statens försvarshistoriska museer med dess Försvarets traditionsnämnd. Arbetet har också i olika former och inriktningar remitterats inom Försvarsmakten.

Medaljreglementet har tagit sin utgångspunkt från de norska statuterna för en motsvarande medalj. Statuterna har värderats utifrån: Tydlighet, rättviseperspektiv (likabehandling), definition på vad som betecknas som en stridsskada och möjligheterna för tillämpning av dessa.

Försvarsmakten beslutar att instifta Försvarsmaktens medalj för sårade i strid med medaljreglemente och riktlinjer i enlighet med bilaga 1-3 till denna skrivelse.

Detta beslut har fattats av general Sverker Göranson. I beslutet har deltagit överste Peter Öberg, kapten Patrik Laestadius och som föredragande överstelöjtnant Olle Strid.

Sverker Göranson
Olle Strid


 

Uppladdad: 2011-03-28 11:22:31, av: Peder Peterson.FMMsis åtsida

Uppladdad: 2011-03-28 11:22:55, av: Peder Peterson.FMMsis frånsida

Uppladdad: 2011-05-30 08:05:16, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2011-10-06 01:52:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-27 00:48:03, av: Richard Nyström.Diplom

Uppladdad: 2015-12-23 21:56:36, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-12-23 21:58:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-04-06 16:06:00Sara Backlund
Denna medalj utdelas endast postumt till stupade i strid. Vid postum tilldelning överlämnas endast medalj i guld i originalstorlek samt diplom.