I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GotllHushSM: Gotlands läns Hushållningssällskaps medalj i silver av 10:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1870 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ref: Hildebrand II nr 86 s. 490:

"Åts. Utan omskrift. Gotlands vapensköld (lammet
med korsfanan) under friherrlig krona, i ornerad
omfattning med en nedhängande feston af blad och frugter.
Bak om och vid sidorna synas sinnebilder af landtbruk
(smörkerna, plog, harf, slaga, spade, räfsa, lie,
sädeskärve, skära, bikupa). — Nedanför: LEA AHLBORN FEC.

Fråns. AF GOTLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGS
SÄLLSKAP. inom en eklöfskrans. Kring kanten en perlring.

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1870. St.
på K. Myntet. — Gotlands Hushållnings Sällskap, stiftadt 1791,
är det äldsta bland dylika sällskaper i vårt land. — K. Mk. o.
B-n i silfver."

Delas enligt uppgift fortfarande ut. Förekommer med olika åtsidor men med samma frånsida.


 

Uppladdad: 2014-02-28 00:51:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-28 00:52:20, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-03-03 23:50:19, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat arkivexemplar

Uppladdad: 2014-03-03 23:50:54, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat arkivexemplar

Kommentarer: