I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HvBMm2stjärn: Hemvärnets bronsmedalj: Utdelad av Rikshemvärnschefen (andra tilldelningen)   Sverige

Instiftad år: 1951 Valör: Brons
Ytterligare information:
Rikshemvärnschefens bronsmedalj (200&
Utdelas av rikshemvärnschefen och tilldelas den som genom värdefull tjänstgöring bidragit till att utveckla Hemvärnet utöver vad tjänsten kräver.

Instiftad:
Bronsmedaljen är instiftad av Rikshemvärnsrådet.

Utseende:
Rikshemvärnschefens bronsmedalj är i sitt utförande exakt lik Hemvärnets silvermedalj
men utförs i brons och i storlek motsvarande åttonde storleken. Bronsmedaljen bärs i band av blå färg med två lodräta gula, två mm breda ränder.

Antal:
Antal bronsmedaljer som årligen får utdelas bestäms av rikshemvärnschefen. En och
samma person kan tilldelas medaljen max tre gånger, med två stjärnor på medaljbandet
för andra gången och med tre stjärnor för tredje gången. Medaljen tilldelas i beskriven ordning.


 

Uppladdad: 2018-04-24 12:25:00, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: