I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvRsfSM(2): Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i silver (2)   Sverige

Instiftad år: 1958 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medalj i 8:e storleken. 1958/1974/1994.

Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar.

Svenska Ridsportförbundet (tidigare Svenska Ridsportens Centralförbund) är ett specialidrottsförbund för ridsport. Förbundet bildades 1912 och valdes in i Riksidrottsförbundet 1962. Förbundets kansli ligger i Strömsholm.

1912: Svenska Ridsportens Centralförbund, SRC, bildas. Det var till en början en kommitté för att se hur ridsportens tävlingar skulle ingå i de Olympiska spelens program 1912. Verkade för ridsportens ”höjande utveckling”.

1942: Svenska Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund, SLRC, bildades ur en oro över att hästbeståndet skulle försvinna när armén skar ned på antalet hästar.

1948: Ridfrämjandet bildas för att främja folkhälsan och göra ridsporten till ”folksport”. Bland annat genom att låna ut arméns hästar (ackordshästar) till ridskolor och ge billiga lån till ridhusbyggnader.

1993: Dagens förbund, Svenska Ridsportförbundet, bildas genom en sammanslagning av Svenska Ridsportens Centralförbund, Svenska Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund, Ridfrämjandet och Svenska Ponnyföreningen.

2012: Under 2012 firade Svenska Ridsportförbundet att det är 100 år sedan Svenska Ridsportens Centralförbund bildades i samband med OS 1912.


 

Uppladdad: 2013-05-26 14:22:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-05-26 14:23:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-05-26 14:23:45, av: Richard Nyström.Åtsida - minatyr

Uppladdad: 2013-05-26 14:24:10, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-05-26 14:57:54, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2013-05-26 14:58:20, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2013-05-26 14:59:03, av: Richard Nyström.Åtsida - dam, miniatyr

Uppladdad: 2013-05-26 14:59:26, av: Richard Nyström.Frånsida - dam, miniatyr

Kommentarer: