I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvBsfGM8: Svenska Brandskyddsföreningens medalj i guld av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1950 Valör: Guld
Ytterligare information:
Nådigt tillstånd 1950-02-21/1951/1964/1968/1974
Band: högrött med två gröna ränder på vardera sidan
Svenska brandkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld (SvBrfbGM) av 8:e storleken 1950-1964 (ersatte 1950 en medalj i grupp L från 1928, se denna).
Svenska brandförsvarsföreningens förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken (SvBrffGM8) / med spänne (SvBrffGM8msp) 1964-2004
År 2004 bytte Svenska Brandförsvarsföreningen namn till Svenska Brandskyddsföreningen. (Delas medaljen ut med spänne efter 2004?)

Delas ut i särskilda fall efter beslut av Brandskyddsföreningens styrelse.


 

Uppladdad: 2015-08-09 23:56:20, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-03 23:02:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-05-02 11:45:07, av: Richard Nyström.Åsida

Uppladdad: 2015-09-28 00:25:13, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2015-09-28 00:25:34, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2019-07-03 19:22:14, av: Richard Nyström.Brandskyddsföreningens medaljer

Kommentarer: