I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvSpsfbGM: Svenska Skyttesportförbundets /f d Sportskytteförbundets/ förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1943 Valör: Guld
Ytterligare information:
Stiftat 1943.


Info om Svenska Skyttesportförbundet:

Svenska Skyttesportförbundet, SvSF är en sammanslagning av Svenska Sportskytteförbundet, Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation. SvSF är medlemmar i Riksidrottsförbundet, Svenska Olympiska Kommittén och Europeiska och Internationella Skytteförbunden och är samtidigt även en frivillig försvarsorganisation. SvSF har cirka 75 000 medlemmar i 1100 föreningar.


 

Uppladdad: 2014-04-26 12:07:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-26 12:08:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-26 15:47:25, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2014-04-26 15:47:52, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2014-04-28 22:05:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-28 22:05:38, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-11 20:59:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-11 21:00:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-11 21:00:57, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-06-11 21:01:40, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2019-06-11 21:03:01, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer:
2013-06-04 22:56:23Sara Backlund
Svenska Sportskytteförbundet hette före 1943 Riksförbundet för kortdistansskjutning. RfbKdsM instiftades 1927.

Förtjänstmedaljen är avsedd som ett uttryck för Förbundets tacksamhet för utförd verksamhet inom eller utom förbundet, vilket särskilt gagnat Förbundet och som inte på annat sätt belönats. Den kan även utdelas för synnerligen framstående prestation, vilken varit hedrande eller i övrigt till gagn för Förbundet, dock ej skytteprestation.
Förtjänstmedaljen utdelas i silver, guld resp. järn.
Förslagsrätt tillkommer Specialdistriktsförbund (SDF) genom dess styrelse samt ledamot i förbundstyrelsen (FS).
Vid bedömning av meriter för erhållande av förtjänstmedalj gäller följande grunder och riktlinjer:
1) Medalj tilldelas samma person endast en gång i samma valör
2) För att erhålla medaljen i GULD (förgyllt silver) bör vederbörande ha tilldeltas medaljen i silver eller ha uppfyllt fordringarna härför och därefter, under ett flertal år , i regel minst 10, ha arbetat i funktioner enligt statuterna för silvermedaljen och därvid i synnerligen hög grad ha gagnat Förbundets verksamhet.