I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SHRSM: Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Silver
Ytterligare information:
Instiftades som en kunglig kvinnomedalj, Medaljen För berömlig kvinnlig spinnslöjd (SMbks), av Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika år 1751. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund fick 1944 medgivande av Gustav V att återuppliva medaljen som medaljgravören Daniel Fehrman år 1753 utförde, en för kvinnliga och en för manliga slöjdare ("För utmärkt fabriksarbete").

De av Gustav VI Adolf den 22 november 1954 fastställda bestämmelser gäller numera för utdelning av dessa medaljer. Hemslöjdens förtjänstmedalj är avsedd att utgöra belöning för framstående förtjänster om hemslöjdens främjande eller för mångårigt och skickligt hemslöjdsarbete, däribland textilkonst.

Medaljen i guld, silver eller brons utdelas av Styrelsen för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, efter motiverat förslag av en hemslöjdsförening och tre ledamöter i styrelsen för riksförbundet.
Medalj i brons utdelas efter motiverat förslag av hemslöjdsförening med uppgift om hur länge vederbörande arbetat för föreningen, om eventuellt annat för hemslöjden utfört förtjänstfullt arbete eller efter inom Riksförbundets styrelse väckt förslag.
Bärandeordning: 1) ursprungligen kunglig 2) idag halvofficiell medalj. Dock att det alltid varit frågan om samma medalj för samma ändamål. Denna medalj ges idag till framstående kvinnliga textilkonstnärer och förtjänta inom hemslöjd.

Åtsida: AD. FRID. ET LUD. ULR. D. G. REX ET REG: SVEC. Porträtt av kungaparet. Under kungens bröstkant "F" (Daniel Fehrman).

Frånsida: TIL. HEDER. FÖR. DEN. QVINNA. SOM. FINT. OCH. SNÄLT. KAN. SPINNA. på ett band. En bondflicka sittande vid sin spinnrock i en sparrstuga. I avskärningen: "1751". (Obs: på den tiden betydde "snält" = fort (Ty: Schnell).


Ref: Hildebrand II s. 121 Nr 56 (Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika graverad av Daniel Fehrman) - åttonde storleken. Hildebrand II s. 360 Nr 68 (Karl XIV Johan) - 7 1/2 storleken. Omnämnande i Svensk Numismatisk Tidskrift 2006:2 s. 29, i artikel av Lars O. Lagerqvist. Övrigt: Det finns även en olistad medalj graverad av sonen Carl Gustaf Fehrman (bild nedan).

http://www.durantextiles.com/newsletter/documents/news_3ds_07.asp 

Uppladdad: 2013-01-09 02:25:39, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2013-01-09 02:29:56, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2013-01-12 22:12:00, av: Richard Nyström.Medaljörer

Uppladdad: 2013-03-17 10:39:16, av: Richard Nyström.Åtsida - tillverkningsbild hos Myntverket 2011

Uppladdad: 2013-03-17 10:39:43, av: Richard Nyström.Frånsida - tillverkningsbild hos Myntverket 2011

Kommentarer: